JARO PLNÉ ODMĚN

Získejte elektroniku v hodnotě až 25 000 Kč za vaše nákupy!

S akcí JARO PLNÉ ODMĚN si může udělat radost úplně každý!

CO MŮŽETE ZÍSKAT?
Vybranou kvalitní elektroniku.


CO PRO TO UDĚLAT?
Nakupovat u CARERA. Základní podmínkou pro získání odměny je dosažení obratů v určité minimální výši v každém z měsíců, tedy v dubnu, květnu i červnu 2022.


JAKÉ DÁRKY MŮŽETE ZÍSKAT?
tabulka odměn


JAK SE ZAPOJIT?
Stačí nakupovat, jak jste zvyklí a po skončení a vyhodnocení akce objednat vybranou elektroniku.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat svého obchodníka v CARERU na některém z uvedených kontaktů:
Martina Vítková (vitkova@carero.cz; +420 602 579 631)
Petr Janík (janik@carero.cz; +420 725 419 657)

Kompletní pravidla marketingové akce "JARO PLNÉ ODMĚN" ("MKT 1/22")

 1. Úvodní ustanovení
 1. Obchodní společnost CARERO, s.r.o., IČ 28108272, DIČ CZ28108272, sídlem Písek 311, 739 84 Písek u Jablunkova, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 341456, (dále jen „CARERO“) organizuje akci „JARO PLNÉ ODMĚN“ (marketingové akce "MKT 1/22", dále jen „Akce“) a tímto stanoví její pravidla a podmínky.
 2. Akce je určena zákazníkům CARERO, kteří mají účet na velkoobchodním webu velkoobchod.carero.cz.
 1. Doba trvání
 1. Akce probíhá v termínu od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022.
 1. Základní podmínky účasti
 1. Akce se může zúčastnit každý zákazník CARERO zaregistrovaný na webu velkoobchod.carero.cz, pokud splní podmínky Akce uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
  1. Je právnická nebo podnikající fyzická osoba se sídlem na území České republiky;
  2. Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na velkoobchod.carero.cz;
  3. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu ke CARERO, jakož i k osobám s CARERO personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 2. Zákazník se stává Účastníkem Akce (dále jen „Účastník“) odesláním objednávky kteréhokoli ze Zvýhodněných produktů v době trvání Akce, pokud zasláním e-mailu CARERO nesdělí, že nemá zájem o účast v Akci a nesouhlasí s pravidly Akce, a to na adresu janik@carero.cz nebo vitkova@carero.cz.
 3. Z Akce budou vyloučeni ti, kteří:
  1. Nesplní podmínky Akce uvedené v těchto pravidlech;
  2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Akcí;
  3. Neplní své smluvní závazky vůči CARERO, zejména pak ti, u kterých bude CARERO evidovat v průběhu konání Akce a v průběhu vyhodnocení Akce prodlení ve splatnosti faktur.
 4. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 1. Předmět akce
 1. Účastníci Akce mají možnost zvýhodněného nákupu právě jednoho ze Zývhodněných produktů (body IV. 2. a) - k)), při splnění daných podmínek (dále jen "Zvýhodněný produkt").
 2. Podmínky, které musí Účastník splnit pro dosažení možnosti zvýhodněného nákupu Zvýhodněného produktu, jsou:
  1. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 10 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu rychlovarná konvice Gallet BOU 745 Quenza..
  2. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 20 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu tyčový mixér BOSCH MSM2650B.
  3. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 30 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu chytré hodinky Amazfit GTS.
  4. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 50 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu sonický zubní kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean White HX6830/53.
  5. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 75 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu kávovar NESPRESSO De'Longhi EN 124 R.
  6. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 100 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu robotický vysavač iRobot Roomba Combo 113.
  7. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 150 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu elektrický koloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential.
  8. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 250 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu horkovzdušná fritéza Philips HD9867/90 Airfryer SMART XXL.
  9. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 500 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu mobilní telefon iPhone 13 128 GB.
  10. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 750 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu notebook ASUS Zenbook 14 UM425UAZ-AM042W Pine Grey celokovový.
  11. Obrat Účastníka realizovaný u CARERO v každém měsíci po dobu trvání Akce dosahující minimální hodnoty 1 000 000 Kč bez DPH opravňuje Účastníka k nákupu Zvýhodněného produktu televize 75" LG 75NANO75P.
 3. Zvýhodněná cena Zvýhodněného produktu je stanovena na 1 Kč bez DPH a každý Účastník je oprávněn k nákupu právě 1 ks Zvýhodněného produktu po skončení Akce.
 4. Účastníci nemohou požadovat jakékoli finanční plnění v souvislosti s Akcí.
 5. Každý Účastník, který nesplnil podmínky pro možnost zvýhodněného nákupu, bere na vědomí, že v Akci neuspěl, a souhlasí s tím, že mu CARERO nemusí o tomto zasílat speciální informaci.
 6. CARERO vyhodnotí výsledky Akce nejpozději do 31. 7. 2022.
 7. CARERO bude úspěšné Účastníky Akce kontaktovat v den vyhodnocení výsledků Akce prostřednictvím emailu a/nebo telefonu Účastníka, který uvedl v registraci na webu velkoobchod.carero.cz. V rámci této komunikace bude také sdělena informace o tom, který Zvýhodněného produkt může objednat.
 8. Úspěšní Účastníci budou mít možnost realizovat nákup Zvýhodněného produktu nejpozději do 15. 9. 2022.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. CARERO neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat.
 2. CARERO si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto Akci a podmínky Akce nebo jakoukoli jejich část bez udání důvodu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Pořadatel má právo nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu vynaložených nákladů.
 3. Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce a pro informování Účastníků o výsledcích Akce, bude CARERO zpracovávat osobní údaje Účastníka, a to jméno, příjmení a emailovou adresu. Správcem i zpracovatelem osobních údajů je CARERO. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Soutěže. Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Akci a bez jejich poskytnutí není možné se Akce účastnit. Účastník souhlasí s tím, že CARERO zveřejní jeho jméno a příjmení na webových stránkách CARERA, a na sociálních sítích, které využívá. Účastník dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro marketingové účely CARERA, a to po dobu 5 let.
 4. Pro případ nejasností týkajících se pravidel Akce jsou pravidla umístěna na stránce https://velkoobchod.carero.cz/jaro-plne-odmen/article-1618.
 5. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce.
 6. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Jablunkově 30. 3. 2022